Ulotki, plakaty i materiały wyborcze


Wybory tuż, tuż, a za nami pierwsze zlecenia. Wspólpracujemy z kandydatami od lat, w zaresie ulotek i plakatów wyborczych, a także gadżetów reklamowych i innych materiałów reklamowych, wspomagających kampanię.

wybory 2014


Oferujemy naszym klientom ulotki i plakaty wyborcze, a także m.in. Gadżety reklamowe, które wzmacniają siłę zapamiętania kandydata przez wyborców. Zachcęcamy do korzystania z niestandardowych form reklamy, np. Zawieszki na drzwi. Popularnym zabiegiem jest także oklejanie samochodów i wieszanie banerów reklamowych w centrum miast. Od niedawna popularne są również inne formy reklamy, np. Marketing partyzancki. Naszym zdaniem im bardziej oryginalne pomysły w reklamie, tym większe szanse na zwrócenie uwagi swoich wyborców. Zapraszamy do oddziałów w Strzelinie i Skierniewicach. Wspólpracujemy między innymi z kandydatami z województw Dolnego Śląska i Łódzkiego, a w szczególności powiaty: strzeliński, oławski, łowicki, skierniewicki, brzeziński, rawski i innych. Dojeżdżamy do klienta!!