Sudoku w odniesieniu do empatii

Off line

Życzliwość do ludzi, a propozycje gry

Kluczowe pojęcia dla empatii to słuchanie, współczucie i cierpienie empatyczne. To wskazuje dużą ważność dla empatii takich cech, jakie są: życzliwość, wrażliwość emocjonalna, bliskość uczuciowa czy gotowość niesienia pomocy. Formą słuchania nacechowanego empatią jest dogłębne i pełne zrozumienie sytuacji określonej osoby, na przykład pacjenta, któremu chcemy pomóc. Właśnie w takiej sytuacji bardzo często znajduje się pracownik ochrony zdrowia, ale także rodzice. Słuchanie empatyczne najczęściej przejawia się wówczas w tak zwanym parafrazowaniu, czyli podsumowaniu owego rozmówcy, zapytaniu, czy prawidłowo zrozumieliśmy wypowiedź i podejmowaniu próby nazwania tej emocji, przekazywanych poprzez naszego obserwatora.

 

Empatia to sztuka słuchania oraz wczucia się w ten subiektywny, niepowtarzalny świat przeżyć oraz doznań naszego rozmówcy z perspektywy jego potrzeb. Empatia polega również na wczuciu się w to, jak określona osoba myśli o sobie oraz o świecie w jaki sposób przeżywa siebie a też całą rzeczywistość. Zaznacza się, że dla relaksu możemy zdecydować się na sudoku zasady rozwiązywania. Od około kilkudziesięciu lat próbuje się rozgryźć co przesądza o takich właśnie zdarzeniach, stwierdza się, iż samo wyjaśnianie okrucieństwa poprzez abstrakcyjne pojęcie „zła” jest dość niewystarczające. Które w potocznym języku określa po prostu czynienie bardzo złych rzeczy.